Intour

image description

Turizm Şirkəti

“INTOUR” turizm şirkəti 2000-ci ildə Bakıda yaradılmışdır. Şirkətin əsas məqsədi dünyanın müxtəlif ölkələrindən turistləri cəlb etmək, həmçinin xaricdə istirahət təşkil etməkdir. İşlədiyi müddətdə ``INTOUR`` turizm şirkəti turizm bazarında etibarlı və inamlı tərəfdaş kimi nüfuz qazanmışdır. Bizdə geniş xidmətlər toplusu var: turistlərin gediş və gəlişlərinin təşkili, ekskursiyaların təşkili, hotel bronlaşdırması, iş görüşlərinin və konfransların təşkili, aviabiletlərin satışı və bron edilməsi, səyahət sığortası və transfer. Azərbaycanın rayonlarına, eləcə də xaricə də ekskursiya proqramlarımız var. Bu gün bizim turizm şirkətimizə, özü və ailəsi üçün çoxlu müraciətlər var və onların əksəriyyəti bizim daimi müştərilərimizdir. Müştəri üçün tur seçərkən ilk növbədə ondan tətilini necə gördüyünü soruşuruq: əyləncəli, öyrədici, rahat və ya bütün bu xüsusiyyətləri özündə birləşdirən. Sizin səyahətiniz, bizim işimizdir !

image description

Travel Company

Travel company ``INTOUR`` was founded in 2000 in Baku. The main purpose of the company is to attract tourists from various countries of the world, as well as organize holidays abroad. During the work `` INTOUR `` has managed to gain credibility in the international tourism market as a reliable and trusted partner. We have a diverse range of services: organization of tourist departures and entries, organization of excursions, hotel reservations, organization of meetings and conferences, sale and booking of air tickets, travel insurance, transfers. We have a variety of excursion programs in the regions of Azerbaijan, as well as outside. Today, many tourists turn to our tour agency for travel for themselves and their families, and most of them are our regular tourists. Choosing a tour for a client, we first of all ask him how he sees his vacation: entertaining, educational, comfortable or combining all these characteristics? We work for you to rest

image description

Туристическая Компания

Туристическая компания ``INTOUR`` была основана в 2000 году в г. Баку. Основная цель компании является привлечение туристов из различных стран мира, а также организовать отдых за рубежом. За время работы `` INTOUR `` сумел завоевать авторитет на международном туристическом рынке, как надежный и доверенный партнер. У нас разнообразный спектр услуг: организация туристических выездов и въездов, организация экскурсий, бронирование отелей, организация совещаний и конференций, продажа и бронирование авиабилетов, страхования выезжающих заграницу, трансфер. Мы имеем разнообразные экскурсионные программы по районам Азербайджана, а также за пределами. Сегодня в наше тур агентство за путешествиями для себя и своей семьи обращается много туристов, и большинство из них – наши постоянные клиенты. Подбирая тур для клиента, мы в первую очередь расспрашиваем его, каким он видит свой отдых: развлекательным, познавательным, комфортным или сочетающим в себе все эти характеристики? Мы работаем, чтобы Вы отдыхали.